Szkoła Liderów

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkoła Liderów - Otwarta rekrutacja

Planowany termin rozpoczęcia - marzec/kwiecień 2022

Organizator:

Fundacja Aplica

Kontakt:

Krzysztof Demczuk krzysztof@metanoia.priv.pl

Patryk Gregorczyk patryk@metanoia.priv.pl

Koszty:

 • 450 zł x 12 zjazdów (piątek - sobota) = 5400 zł
 • 550 zł x 2 zjazdy 4 dniowe = 1100 zł
  (nie obejmuje kosztu noclegów i wyżywienia)
 • w sumie 14 zjazdów: 6500 zł
 • wpłata z góry za cały okres trwania szkolenia 5900 zł
 • (należy doliczyć koszty noclegu i wyżywienia podczas dwóch treningów wyjazdowych czyli ok. 650-750zł z jeden trening wyjazdowy)*

W cenę wliczone:

 • materiały szkoleniowe
 • catering, serwis kawowy
 • obiad dla uczestników szkolenia
 • obsługa dwóch trenerów
 • konsultacje indywidualne (mentoring, coaching)
 • Certyfikat ukończenia Szkoły Liderów
Data w formacie (rrrr/mm/dd)
Jeśli jesteś we wspólnocie chrześcijańskiej - napisz w jakiej
Opisz w kilku zdaniach dlaczego chcesz wziąć udział w Szkole Liderów
Czy brałeś udział w podobnych szkoleniach (rozwój osobisty)? Jeśli tak to napisz w jakich i podaj ilość godzin przy danym szkoleniu
Jaka jest twoja definicja lidera? Napisz kim dla Ciebie jest lider.
Napisz nam coś o sobie - dowolna wypowiedź.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aplica z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 20
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu do celów promocyjnych, w celu umożliwienia wzięcia udziału w Szkole Liderów - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a oraz lit b, lit. f (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji Szkoły Liderów
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w Szkole Liderów

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Szkoły Liderów oraz akceptuję go w całości.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych i niezbędnych do procesu rejestracji w Szkole Liderów


© Fundacja Aplica 2024